-

-
Είδος Ταινίας
Χώρα
Είδος σειράς
Kull the Conqueror (1997)
+88
Kull the Conqueror (1997)
imdb 4.8 1997
Online
Apr 22 2015
Ένας βάρβαρος πολεμιστής γίνεται βασιλιάς όταν νικά τον βασιλιά σε ένοπλο αγώνα. Οι διάδοχοι του βασιλιά συνωμότησαν να τον ανατρέψουν και να διεκδικήσουν το θρόνο με
Online Trailer
Πρόσφατες Προβολές